Hva slags blogg er dette?

Denne bloggen er politisk, personlig, arbeidsrelatert og verdibasert.

8. oktober 2010

Forakt for svakhet

Jeg leser "Grense Jakobselv" av Kjartan Fløgstad og imponeres over historien han forteller. Boken handler om hvordan samfunnseliten støttet nazibevegelsen i Tyskland på 30 og 40-tallet. Sentrale personer fra åndsliv og akademia sørget for en intellektuell forståelse av - og oppslutning om ideologien hvor forakt for svakhet er dominerende.

Videre handler boka om hvordan menn med betydelige makt- og ansvarsposisjoner under naziregimet fikk "renvasket seg" og kom seg hurtig tilbake i posisjon innen akademia, jus og pressen etter avnazifiseringen. Boka er semidokumentarisk, men om bare en brøkdel har rot i den faktiske historien er det skremmende. Og lærerikt. Forhåpentligvis lærerikt.

For to dager siden snakket jeg med en venninne om boka. Hun sa noe klokt:
"Jeg undres hvordan folk om 50 år vil se tilbake på vår tid og vurdere de valg vi tar, de handlinger vi i dag gjør".
  • Asylsøkere internert i leire.
  • Den kollektive fordømmelsen av muslimer.
  • Politikere som i fullt alvor tror Norge blir "revet i filler av andre kulturer".
Og mens denne forakt for svakhet pågår, denne jakten på syndebukker som også preget opptakten til Hitlers regime - går vi til våre jobber, spiser våre middager, lever våre liv. Slik som vanlige folk gjorde i nazimens Tyskland .

Historiens dom kan gjerne bli hard for vår egen tid. Nå, som vi er de ansvarlige. Som borgere. Som velgere. Som medmennesker.

1 kommentar:

Jonny Opstad sa...

Må bør ta vare på de svake i samfunnet i størst mulig grad.

For øvrig er det spennende å filosofere på hvordan vi mennesker vil tenke etter femti år om dagens kultur.