Hva slags blogg er dette?

Denne bloggen er politisk, personlig, arbeidsrelatert og verdibasert.

2. april 2009

G 20- møtet

Ikke uventet har verdens børser gått opp i dag som følge av nyheter fra G 20-møtet. Årsaken er vedtaket om å støtte internasjonale finansinstitusjoner som Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken med 5000 milliarder dollar.

I følge møtets slutterklæring vil G20-landenes samordnede tiltak øke verdens produksjon med 4 prosent innen utgangen av 2010. Videre heter det at G 20-landene er innstilt på å komme med langsiktige finanstiltak som er nødvendige for å gjenopprette veksten. 

Til NTB sier statsminister Jens Stoltenberg at det som i dag har skjedd i London vil få stor positivt effekt for norsk eksportindustri. 

Jeg har brukt dagen på å jobbe med fremtidsscenarioer sammen med Institutt for Fremtidsforskning. Da vi startet møtet i København i dag tidlig bad jeg representantene fra instituttet gi en kommentar til G 20-møtet. Dette er hva jeg fikk høre – oppsummert som punkter:

 • Det er allerede delt ut økonomiske redningspakker som tilsvarer 3 % av verdens totale BNP.
 • Det er allerede gikk skattelettelser som tilsvarer 2 % av verdens BNP.
 • Mange land har problemer med å gjøre mer. 
 • Skal mer gjøres må der trolig trykkes opp penger. 
 • Redningspakkene som har kommet har vært nasjonale og ikke koordinert globalt. 
 • Det er beregnet at hadde pakkene vært koordinert ville de hatt dobbel effekt.
 • 17 av G 20-landene har laget proteksjonistiske tiltak det siste halve året.
 • Det er forventet at det skjer noe positivt på G 20-møtet, men ikke særlig mye. 
 • Risikoen for proteksjonisme er langt fra overstått. 
 • De viktigste aktørene for å håndtere den økonomiske krisen er utvilsomt nasjonalstatene. 
 • Politiske ideologier og skille mellom disse vil bli tydeligere.
 • Når veksten kommer tilbake vil den først starte i Kina, deretter USA , så Europa. 
(Bildet av G 20-deltakerne er lånt fra AP via Hegnar Online)

Ingen kommentarer: