Hva slags blogg er dette?

Denne bloggen er politisk, personlig, arbeidsrelatert og verdibasert.

2. april 2009

Dette er en viktig uke

Flere toppmøter går av stabelen den nærmeste tiden i Europa. I dag starter G20-møtet, det skal arrangeres en NATO summit og det er møter mellom EU og Barack Obama. På mange måter kan man si at ukens møter er avgjørende for å definere forholdet mellom Europa og USA, i tillegg til at det vil adekke intra-europeiske relasjoner. Viktige stikkord er Afganistan og økonomi. 

Om forholdet mellom Europa og USA er det naturligvis mange forventninger til en bedring nå som Bush er byttet ut med Obama. Men vil relasjonen være mye enklere av den grunn? I valgkampen ga Obama uttrkk for at han vil konsultere mer med Europa enn sin forgjenger. Men er det europeiske statslederne forberedt på at en økt involvering også medfører økte forventninger til egen deltakelse og internasjonalt engasjement?  

G20
20 av verdens største økonomier møtes i dag i London. Viktigste tema på agendaen er den økonomiske krisen og internasjonale tiltak for å regulere finansmarkedene.  Det er forventet at noe konkret vil komme fra toppmøtet. Men det er også mye uenighet. Ikke minst har Frankrikes president Sarkozy gått høyt på banen og proklamert at han vil trekke seg om han får det som han vil i form av å etablere et internasjonalt organ for rgulering av verdensøkonomien. Forslaget har møtt sterk motstand fra både USA og Storbrittania og andre EU-land. 

I går kunne vi i Dagens Næringsliv lese to viktige artikler. Kommentarern "Lysere i 2011" av Sofie Mathiassen presenterte den ferske OECD-rapporten. Tallene er dystre. Rapporten anslår at aktiviteten i medlemslandene vil falle med 4,3 % i inneværende år. Og dette er en organisasjon som ikke er kjent for dramatiske prognoser, men tvert imot for å være treg og forsiktig. Vekst i verdenshandelen anslås til å bli minus 13.2 % i 2009. Prognose for arbeidsledigheten er 9,1 %i USA og 10,1 % i Europa. 

"Fra ille til verre i Asia" var en annen artikkel som sterkt påminner om den økonomiske krisens dimensjoner. I rapporten fra Den asiatiske utviklingsbankens rapport "Asian Development outlook 2009" står det i følge artikkelen - Finanskrisen vanskeliggjør arbeidet med å redusere den ekstreme fattigdommen. Over 60 millioner mennesker vil måtte lever på under 1,25 dollar (vel 8 kroner) dagen på grunn av den svake veksten

Finanskrisen har for lengst nådd realøkonomien. Det er alvor nå. La oss håpe at ukens møter kan sikre at vi får konstruktivt internasjonalt samarbeid. Proteksjonisme, nasjonalisme og hver tenker på seg vil være det mest ødeleggende som kan skje. 

Ingen kommentarer: