Hva slags blogg er dette?

Denne bloggen er politisk, personlig, arbeidsrelatert og verdibasert.

11. januar 2009

Mangfold til styrene

"Kjønnskvotering trussel mot norske bedrifter". Mandag Morgen bringer i morgen en sak hvor styreekspert Arne Selvik hevder at jobben for 40 % kvinner i styrene har gått på bekostning av andre typer kompetanse. Dette kan koste norske virksomheter dyrt under finanskrisen mener Selvik.

Andre typer kompetanse?! Er det å være kvinne en egen kompetanse som stiller på linje med økonomi, HR, kommunikasjon og organisasjonsutvikling? Jeg går da ut fra at kvinner og menn vurderes hovedsaklig på basis av erfaring, formell kompetanse og gjerne også nettverkskapasitet når nye styremedlemmer skal velges! Så kommer balansering i representasjonen av kjønn deretter. Og balanse er viktig. Både hva gjelder kjønn, men også alder, etnisitet, erfaring og annet. Mangfolk gir styrke.

Ja til kvotering
Jeg ser et klart skille mellom kvotering og radikal kvotering. Det første er jeg tilhenger av: i valget mellom TO LIKE KVALIFISERTE kandidater hvor en er mann og en er kvinne ønsker jeg at den som er minst representert skal velges. Jeg kan ikke gå med på valg av en som er mindre kvalifisert fordi ulikhet skal utjevnes, slik radikal kvotering innebærer.

Utfordringen i mange styrer ligger trolig i å få åpnet øynene på at andre kandidater enn dem man tradisjonelt har vurdert er både aktuelle og like kvalifiserte. Vi mennesker har lett for å rekruttere noen som likner oss selv. Slik reproduseres likhet, og mangfold og utvikling blir mangevare. Siviløkonom-mannen velger en annen siviløkonom-mann og terskelen for å tenke radikalt nytt svekkes.

Heldigvis er det mange positive tiltak for å gjøre noe med situasjonen, for å bidra til mangfold i ledelse av norske bedrifter. Ett av dem er jeg selv med på når jeg i morgen setter meg på skolebenken for å studere styrekompetanse i regi av Female Future.

Ingen kommentarer: