Hva slags blogg er dette?

Denne bloggen er politisk, personlig, arbeidsrelatert og verdibasert.

30. oktober 2008

Likestilling mer enn kjønn

Jeg har i dag vært på første samling i Female Future hvor jeg er en av 25 kvinner fra Oslo-regionen som gjennom 8 måneder skal gjennom et lederutviklingsprogram. Jeg gleder meg til fortsettelsen. Det er ikke første gang jeg går på lederutvikling, men det er første gang programmet inkluderer retorikk og at resultatet blir formell styrekompetanse. Særlig dette siste appellerer til meg. Styreverv utover det jeg allerede har i Liberalt Laboratorium er jeg interessert i. Female Future arrangeres i regi av NHO og "er et lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter som bedriften ser potensialet i og ønsker å satse på".

Kvotering vs mobilisering
NHO er som kjent mot kvotering av kvinner inn i styrer, men for mobilisering for å få nettopp kvinner inn i styrer. Jeg kjenner at jeg må få mer klarhet i hva NHO egentlig mener med dette. Begge deler handler jo om tiltak for å gjøre noe med en situasjon man ikke mener er optimal, men heller endimensjonal i den forstand at menn dominerer mange styrer Norge.

Mangfold
Det er ingen tvil om at rekruttering av kvinner inn i toppledelse og styrer må stå på agendaen en god stund enda. Som eksempel utgjør kvinner fortsatt bare 16 % av topplederne i NHOs egne bedrifter. Det som er viktig for meg å løfte i denne sammenhengen er at kjønn bare er èn variabel.

Jeg tror på mangfold. Jeg er overbevist om at virksomheter som satser på "diversity" vinner på dette både i forhold til innovasjon, konkurransekraft, tiltrekning på nye medarbeidere og positiv bedriftskultur. Et eksempel på et mangfolding selskap jeg synes det er spennende å følge er Opera Software.

Men kjønn er altså bare en av flere variabler. Like viktig for mangfold - og i et likestillingsperspektiv - er eksempelsvis etnisitet og alder.

Jeg opplever at Norge fortsatt preges av mye fremmedfrykt, diskriminering og rasisme. Knut Olav Åmås skrev dette i en nylig kronikk: " Det offentlige jobber selv nesten ikke systematisk for å bekjempe forskjellsbehandling, og først i det aller siste har partene i arbeidslivet gjort noe annet enn å fnyse av problemstillingen og avvise at det finnes rasisme på arbeidsplassene."

En ting er hva staten og de store organisasjonene gjør av tiltak for å fjerne diskriminering av mennesker på grunn av kjønn, etnesitet, seksuell legning eller alder. Det er viktig. Og derfor gleder det meg stort at NHO vurderer "Global Future" som en fremtidig erstatning for Female Future.

Viktigst er det likevel at hver enkelt av oss tar et oppgjør med egne fordommer. At vi møter hverandre med åpenhet og et utgangspunkt om at den andre alltid har stor verdi og mye vi kan lære av.

Ingen kommentarer: