Hva slags blogg er dette?

Denne bloggen er politisk, personlig, arbeidsrelatert og verdibasert.

3. november 2008

Selvstendig næringsdrivende og foreldrepermisjon

Jeg har fått en viktig utfordring i form av en kommentar til mitt innlegg "Tidskonto kan erstatte tradisjonell foreldrepermisjon":

En problemstilling du ikke tar opp er den med foreldre som er selvstendig næringsdrivende. Siden det er stor mangel på ordninger for denne gruppen i forbindelse med fødsel, vil det for en del familier være slik at den som er ansatt må ta all permisjon, mens den som er selvstendig næringsdrivende ikke har råd eller mulighet til å ta permisjon i det hele tatt. Hva mener du bør gjøres der?

Meget godt poeng dette Ingunn! For i Norge trenger vi virkelig å tilrettelegge for personlig initiativ, for gründere og selvstendig næringsvirksomhet. Samtidig er det behov for at flere barn fødes i dette landet, demografisk blir vi jo stadig eldre. Jeg tenkte en del på fredag da jeg leste kommentaren, og jeg tenker enda. Jeg har ingen ferdige, konkrete forslag til løsning, men her er alternativer jeg ser som jeg gjerne tar imot innspill på:
  1. Borgerlønn.
  2. "Foreldrepermisjonskasse"
  3. Utvidelse av dagens trygdesystem til også å omfatte selvstendig næringsdrivende.

Alle forslagene gjelder naturligvis begge foreldrene, hver for seg eller sammen.

Alternativ 2 og 3 vil medføre administrasjon og slik tid og kostnader for det offentlig ansatte. Borgerlønn derimot er en løsning som kan redusere offentlig omkostninger ved å fjerne administrasjon. Borgerlønn som konsept går ut på å erstatte de fleste kontantytelser innen velferdssystemet (trygd, studielån & stipend, sosial stønad, pensjon etc) med én enkelt ytelse: en grunninntekt på et fast, moderat beløp, som utbetales betingelsesløst til alle innbyggerne.

"Foreldrepermisjonskasse". Her ser jeg for meg en løsning av typen pensjonskasse hvor den selvstendig næringsdrivende har krav på månedlig utbetaling under permisjonen på basis av å kvalifisere for dette. Kriteriene for kvalifisering kan være minimums tid som selvstendig eller minimums inntekt siste to år eller liknende som sørger for at man er reellt berettiget til utbetalingen.

Trygdesystem som utvides til å gjelde foreldre som er selvstendig næringsdrivende. Den regjerende tanken er at selvstendige skal klare seg selv, sette penger til side (sykeforsikring etc) og slik ha sine egne reserver når det er behov for slike. Så er det nå engang slik at mange får barn mens de er relativt unge, og som selvstedige er det lite sannsynlig at man har rukket å legge tilside de midlene som behøves for å kunne ta forldrepermisjon. Det er derfor et alternativ at staten ser dette som incentiv for at flere skal få barn og samtidig kunne drive egen virksomhet.

OK folkens, denne debatten er ikke over. Kommenèr! Flere hoder tenker alltid bedre enn ett.

Ingen kommentarer: