Hva slags blogg er dette?

Denne bloggen er politisk, personlig, arbeidsrelatert og verdibasert.

23. oktober 2008

Tidskonto kan erstatte tradisjonell foreldrepermisjon

Jeg er tilhenger av at foreldrepermisjonen skal deles likt mellom mor og far. Jeg er lite lydhør for argumenter om amming som ofte dukker opp i en diskusjon om dette. Begrunnelsen for dette er enkel: norsk arbeidsliv regulerer rett til ammefri, noe som medfører at mødre fint kan begynne å jobbe selv om de vil fortsette å amme barna sine. Med dette mener jeg å parkere den biologiske argumentasjonen for at mor bør ha foreldrepermisjonen for seg selv. Det holder bare ikke.
La det være sagt at jeg er sterk tilhenger av at den enkelte familie selv bestemmer hvordan man deler permisjonstiden samme med sitt barn.

Nå er det likevel slik at våre myndigheter bestemmer hvilke permisjonsordninger vi skal ha i Norge. Heldigvis pågår en debatt om foreldrepermisjonen. Mye av diskusjonen handler om hvor mange flere uker som skal gå til far. Jeg mener tiden er moden for å utfordre modellen for foreldrepermisjon mer radikalt enn som så.

Dette er hva jeg ønsker: dagens ordning med foreldrepermisjon i barnets første leveår bør erstattes med tidskonto-ordning på minst 15 måneder per barn som foreldrene selv disponerer frem til barnet er f.eks 12 år. Slik kan dene enkelte familie velge om de vil være hjemme de første 15 månedene i ett strekk eller om de vil spre permisjonen ved for eksempel å ha en uke lekstra ferie over noen år eller fri en dag i uken i en enda lengre periode.

Så er det slik at vi i Norge har utfordringer når det gjelder likestilling mellom kjønnene i forhold til rollen som forelder. Dette har jeg skrevet om i tidligere innlegget "Morisme - pappa er ikke likestilt". Utfordringen er altså å få til en permisjonsordning som balanserer den enkelte families frihet mot arbeidet for likestilling og barnets beste.

Jeg har derfor - etter mange runder med meg selv - erkjent at jeg stemmer for en regulert fordeling av en ny tidskonto: både mor og far må ta minimum 4 måneder hver av de totalt 15 månedene.

Hvorfor? Fordi far er like viktig for barnet som mor. Fordi vi trenger "kvotering" som hjelper oss på vei mot reell likestilling i forhold til omsorg for barn.

2 kommentarer:

Hilde Widerøe Wibe sa...

Jeg tror det faktisk er veldig i tråd med Venstre sitt forslag til fordeling. Interessant :-)

Ingunn sa...

Jeg er i store trekk helt enig med deg, forutsatt at ditt forslag innebærer at de første seks ukene forbeholdes mor, akkurat slik det er i dag. Dette er det eneste området der jeg mener at man må ta biologiske hensyn når det gjelder fødselspermisjon. Mor trenger de første seks ukene til å komme seg etter fødselen. De færreste av oss har noe på jobb å gjøre en uke etter fødsel. Så jeg mener at de første seks ukene skal være forbeholdt mor, mens det som er igjen av permisjon etter det skal deles likt mellom foreldrene.

En problemstilling du ikke tar opp er den med foreldre som er selvstendig næringsdrivende. Siden det er stor mangel på ordninger for denne gruppen i forbindelse med fødsel, vil det for en del familier være slik at den som er ansatt må ta all permisjon, mens den som er selvstendig næringsdrivende ikke har råd eller mulighet til å ta permisjon i det hele tatt. Hva mener du bør gjøres der?