Hva slags blogg er dette?

Denne bloggen er politisk, personlig, arbeidsrelatert og verdibasert.

29. september 2008

Facebookgenerasjonen og "det grå gullet", samtidig?

"War on talents", "Talent Management".Vi har lest om dette en stund og ikke få medier og konferanser har tatt opp temaet.

Kampen om arbeidskraften viser seg konkret ved at det blir færre søknader i bunken når nye stillinger skal besettes. Og dette er en hovedutfordring for alle bedrifter i dag; hvordan rekruttere, utvikle og beholde den til enhver tid riktige kompetansen. Bevisst fokus og tiltak i forhold til denne problemstillingen, bidrar direkte til at bedriftens hovedmål sikres. Å forholde seg passiv blir et kortsiktig valg. For i kampen om den attraktive arbeidskraften vil prisen kunne bli høy, i form av økte lønninger og svekket konkurransekraft.

Talent er så mangt. Det har ingenting med alder å gjøre. Å være et talent er å ha noe å by på, ha vilje og lyst til å bruke sine talenter. For å bruke en sammenlikning fra parforhold; det hjelper ikke å være pen hvis du ikke har noe å komme med!

Slik jeg ser det har dagens virksomheter en krevende, men spennende utfordring når det gjelder å både rekruttere unge medarbeidere fra den såkalte ”Facebook-generasjonen” samtidig som vi tiltrekker oss ”det grå gullet”, senior medarbeiderne – og utvikler og beholder begge disse gruppene. Med pensjonsreformen gjennomført i blant annet Norge og den demografiske utviklingen i Skandinavia vet vi at om få år vil vi være avhengig av å oppfattes som attraktive for eldre medarbeidere som har helt andre behov og krav enn de unge.

Hvordan håndterer vi det faktum at grupper av medarbeidere vil ha helt andre forventinger til arbeidslivet enn andre? Med andre ord: hvilke prinsipper er vår HR-strategi fundert på?

Jeg er helt overbevist: bedrifter som har et bevisst og aktivt forhold til sine positivt forskjellige medarbeidere vil vinne frem i konkurransen om de kloke hodene!

Ingen kommentarer: