Hva slags blogg er dette?

Denne bloggen er politisk, personlig, arbeidsrelatert og verdibasert.

13. desember 2012

Mål, tall og internkommunikasjon

Med erfaring fra næringslivet kjenner jeg godt til hvordan ledere blir styrt av måltall. Noen smakebiter på hva som måles (til forlystelse for noen av dere, men i fullt alvor for andre) er EBITDA, KTI, CAPEX, ROI, OPEX, TTM, EBT, MTI, ROMI, CPS, CPC, P&L, CPA og… turnover.

Når forretningsbeslutninger skal fattes er det data, i stor grad tall, som blir lagt til grunn. I hvert fall tror mange at det de rasjonelle argumentene (logos) som overbeviser til endelig valg. Ofte er det ikke slik, de fleste menneskelige avgjørelser er sterkest påvirket av emosjoner (pathos), men det får vi ta en annen gang.

Selv med sterk fokus på rapportering av tall, datainnsamling og målstyring glemmer en del at organisasjonens helse også bør være gjenstand for tilsvarende overvåking. Men hvordan rette fokus mot forvaltning av den humane kapitalen – menneskene?

Hva koster en dårlig informert medarbeider?

De fleste virksomheter er bevisst risikoen ved å miste dyktige ansatte. De kjenner til de store kostnadene knyttet til rekrutteringsprosesser. Men hva med tap relatert til manglende engasjement? Hva med lav prestasjon knyttet til manglende forståelse for hvor utviklingen skal gå?

Det er vrient å prestere på jobben hvis vi ikke forstår hvor organisasjonen vi jobber i er på vei. Det er vanskelig å trives og utvikle oss som ansatte hvis vi ikke får positive tilbakemeldinger og blir sett for innsatsen vi gjør. Det er mildt sagt utfordrende å oppnå suksess hvis organisasjonen ikke har fokus på internkommunikasjon.

Ledere nedprioriterer internkommunikasjon

En studie nylig utført av BI og Markedshøyskolen viser at når ledere blir spurt om hvilke kommunikasjonsdisipliner som er viktigst for virksomheten, da havner internkommunikasjon på bunnen. Av en maksimal verdi på 7 får internkommunikasjon 2,8. Kun 12 prosent av lederne i undersøkelsen mener internkommunikasjon er veldig viktig for organisasjonen.

Medarbeidertilfredshetsundersøkelser gir måltall som mange ledere blir målt på. Kanskje bør undersøkelser som dette i større grad fange hvordan det står til med internkommunikasjonen. For det som blir målt blir også satt høyere på agendaen.


Mister folk - dårligere omdømme

I et hett arbeidsmarked som mange bransjer i Norge er preget av vil det være alt annet enn lønnsomt å nedprioritere internkommunikasjon. Ikke bare vil misfornøyde, dårlig informerte ansatte finne seg nye jobber. Muligheten for verdifull omdømmebygging som atferden til tilfredse medarbeidere representeres går også tapt.

2 kommentarer:

Kai Isaksen sa...

En god refleksjon Marian, jeg er helt enig.

Anonym sa...

Ler godt hver gang jeg hører EBITDA, Marian. Helt klart innenfor humor aksen (tog du 'an?). Genialt å ta alle disse utrykkene på rams for da blir du jo helt uanstrengt en klar vinner av ukas "Bullshit bingo". Om du lurer på reglene for "Bullshit bingo" er det bare å ta kontakt med oss gamle kolleger i Kirkegata *HEHE*. Ha en fortreffelig jul, og hils husbond'n!
/RNER