Hva slags blogg er dette?

Denne bloggen er politisk, personlig, arbeidsrelatert og verdibasert.

1. desember 2010

God reaksjonsevne?

Jeg har tidligere skrevet at tradisjonelt budsjett ikke er nok. Det skjer så hurtige endringer i markedet at planer og budsjett raskt blir utdatert.

"Beyond budgeting" er et samlebegrep for kritikk av tradisjonelle budsjetter. Et søk på dette gir mange interessante treff. I Norge er det sannsynligvis Statoils som er mest kjent for å ha forkastet det tradisjonelle årsbudsjettet til fordel for mer fleksible mål, dynamiske løsninger som gjør selskapet i stand til raskere respons på endringer i markedet.

I dag bringer Ukeavisen Ledelsen en artikkel som følger samme interessante logikk. Artikkelen viser til strategirådgiveren Max McKeown som i sin spalte hos Management Issues omtaler eksempel på god reaksjonsevne:

En designer hos IKEA slet med å få bord ombord i en bil. Han reagerte med å finne opp flatpakkede møbler som kundene selv kunne montere.

Å reagere på ting i omgivelsene kan være like viktig som å legge strategiske planer påpeker McKeown og setter opp følgende spørsmål som god sjekkliste:
  • Gir dette problemet oss en mulighet til å starte om igjen og gjøre ting bedre enn før?
  • Hva kan vi gjøre i dag som var umulig i går?
  • Virker planene våre fremdeles? Hvordan kan vi dra nytte av ting som skjer rundt oss?
"Any fool can produce a plan"
Proklamerer strategirådgiveren og legger til at geniet ser hvordan nye hendelser åpner opp for nye muligheter for den gamle planen.

Ingen kommentarer: