Hva slags blogg er dette?

Denne bloggen er politisk, personlig, arbeidsrelatert og verdibasert.

2. mars 2009

Tradisjonelt budsjett er ikke nok

Vi er bare to måneder ut i 2009, men allerede ser mange virksomheter et tydelig gap mellom budsjettet som ble fastlagt ifjor høst og den økonomiske virkelighet. 

Mange vil sannsynligvis måtte gjennomføre flere prognoseprosesser gjennom 2009 for å justere et budsjett som nærmest er utgått på dato den dagen det ble besluttet. Antakelser som var gyldige i november 2008 er ikke lenger relevante for mars 2009.   

Et blikk på dagens nyhetsbilde bekrefter hvor alvorlig finanskrisen er:
"The times they are a changing" synger Bob Dylan og levere en god karakteristikk av tiden vi befinner oss i. Og forandringen skjer i aksellererende tempo. Det tradisjonelle 12-måneders budsjettet som skal gjelde for hele 2009 er trolig mindre meningsfullt enn noen gang. Da blir spørsmålet: når fremtiden er så usikker, hva gjør virksomheter for å være forberedt på uviklingen?

Jeg tror på scenarioplanlegging. Institutt for fremtidsforskning i København har scenarioplanlegging som metode og jeg har hatt flere meget lærerike opplevelser i møte med representanter fra instituttet. Svært mange bedrifter lever uten en plan B i skrivebordsskuffen og blir dermed tatt på sengen når utviklingen ikke går slik de har lagt opp til i årets budsjett, og i forretningsstrategien forøvrig. Ved å ha gjennomført scenarioplanlegging har en virksomhet beredskap, ikke bare ved å ha en plan B, men å ha planlagt for flere ulike fremtidsscenarioer. 

Lego har  utformet flere ulike scenarioer som en del av sitt budsjett for 2009. Samtidig har Lego utviklet planer for hvert scenario så den store lekeprodusenten hurtig kan reagere på hva kommende måneder bringer. 

En annen metode er å innføre "rullerende budsjett"; en løpende vurdering og måling basert på nøkkeltall og relevante variabler. 

Økonomidirektører kjemper for å produsere meningsfulle prognoser i nedgangstider. Mer enn noen gang er det nødvendig med evne til rask respons på markedet. Det holder ikke lenger med tradisjonelle årsbudsjett for å lede virksomheter i turbulente tider. De bedrifter som er forberedt på ulike fremtidsscenarioer og som evner å hurtig omsette teori i praksis - det er dem som vil overleve. 

Ingen kommentarer: