Hva slags blogg er dette?

Denne bloggen er politisk, personlig, arbeidsrelatert og verdibasert.

19. august 2009

Henger lærer`n med? Om digital kompetanse

Jeg har lest Abelias glimrende ”regjeringserklæring” for Kunnskapslandet Norge. Hele dokumentet er på 4 sider og jeg anbefaler virkelig at du leser gjennom. Hvis du er interessert i kunnskap, forskning og teknologi. Og det bør du jo være i 2009.
Abelia har i dette dokumentet laget forslag til regjeringserklæring for Norge for Stortingsperioden 2009-2013. 50 punkter for handlinger er ført opp. Jeg vil særlig løfte frem punkt nr 50:
Innføre obligatorisk kvalifiseringsprogram i digital kompetanse for lærere og skoleledere og sertifisere digitalt kompetente skoler.
Dette er et virkelig godt og nødvendig tiltak som jeg håper vår nye regjering vil gjennomføre tidlig i perioden. Alt for mange av dagens lærere får holde på med holdninger som at ”bøker er kilden, jeg vil ikke la meg stresse av de tekniske greiene”, ”å undervise har jeg gjort så lenge, at dette vet jeg best hvordan skal foregå”, ”det er umulig å følge med på ungenes internettvaner, så jeg orker ikke engang prøve” osv osv. Det finnes i 2009 lærer og skoleledere som ikke engang tar i bruk ClasFronter og andre portalløsninger hvor elever, skole og foreldre kan samhandle digitalt. Det er flaut og helt vanvittig at det går an! Min påstand er at du ikke kan være en god skoleleder og lærer i dag hvis du ikke samtidig er digitalt kompetent.
Navigasjon & seleksjon
I dagens overflod av informasjon er evne til navigasjon og seleksjon en stadig viktigere kompetanse for barn og unge. Selvfølgelig har vi som foreldre ansvaret for å gi våre barn den forståelse og kunnskap – og ikke minst verdibasert ryggrad – som skal til for at barna trygt og lærerikt skal bruke nettet. Men hvis ikke læreren, selve forbildet hva gjelder kunnskap vet å forstå og bruke digitale medier mener jeg læreren mangler avgjørende kompetanse for å kunne gjøre jobben sin.
Lære hele livet
Og det hjelper ikke at læreren under utdanningen studerer emnet. For læreren, som for elevene og alle oss andre er bruk av digitale medier en kontinuerlig læringsprosess. Antallet kanaler og mengden innhold øker i akselererende tempo. Utviklingen stanser ikke. Det kan heller ikke vi. Verken som barn, foreldre - eller lærer.

Ingen kommentarer: