Hva slags blogg er dette?

Denne bloggen er politisk, personlig, arbeidsrelatert og verdibasert.

2. mars 2013

Valgkampen og Lofoten

Valgkampen er i gang. Etter min mening er ingen politisk sak viktigere enn klima, derfor har jeg også signert Klimakravet. I globalt perspektiv ødelegger menneskeheten klodens biologiske mangfoldet i stort tempo. Redusert biologisk mangfold medfører at vi ødelegger vårt eget matfat. Når de døde sonene utenfor Nilen, Ganges og Amazonas vokser fordi elevene er fulle av gift og avfall fra blir det mindre fisk, som et eksempel. Parallelt med denne negative utviklingen er befolkningsveksten enorm. Vi styrer altså mot en verden med flere mennesker og dårligere forhold for matproduksjon.

I Norge er eventuell oljeutvinning i nordområdene en vesentlig sak i klimadebatten. Pappa hadde i går et innlegg på trykk i Klassekampen som jeg synes er meget godt:

Valgkampen og Lofoten

I ly av støyen rundt konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja, deler Olje- og energidepartementet i år ut 72 konsesjoner i Barentshavet. Uten demokratiske prosesser. Disse har langt større potensiale enn dem lenger sør, og uhyre konsekvenser om noe går galt. Hvorfor så liten oppmerksomhet rundt disse?

Man kan fristes til å tro at Programkomiteen i AP sitt forslag er en skinnmanøver, veiledet av profesjonelle aktører knytter til olje-lobbyen. Med litt fantasi er strategien som følger: Framover handler det om å skape et bilde av at AP går for utvinning i Lofoten. Det er viktig med mye fokus og mye støy. Rett før valget gir partiet “etter” for press fra miljøorganisasjonene og opinionen. Lofoten er reddet!

Miljøfolket blir fornøyd, meningmann tror at AP tar miljø på alvor, og partiet vinner stemmer. I lykkerusen og jubelen – og særlig hvis media er på lag - glemmes de 72 konsesjonene som samtidig realiseres i Barentshavet. Det pumpes olje som aldri før, men nå så langt nord at få bryr seg. Nordøstpassasjen forblir isfri, og Jens kan styre 4 år til.

Arvid Slettebakken
Kragerø
Økosystemet i Barentshavet (Havforskningsinstituttet)

Ingen kommentarer: