Hva slags blogg er dette?

Denne bloggen er politisk, personlig, arbeidsrelatert og verdibasert.

23. september 2019

Utenrikspolitikk for en varmere verden

Nei, tittelen henspeiler dessverre ikke til varmere i betydning av en mer inkluderende og human verden. Tvert imot medfører klimaendringene betydelig økt risiko for voldelige konflikter. 

Uten nødvendig omstilling kan konsekvensene av klimaendringer sammenliknes med effekten av krig. 

Jeg har over tid fulgt Norsk Utenrikspolitisk Institutt fra sidelinjen via podcast, artikler og et og annet foredrag. Endelig kommer klimasaken tydelig på agenda! Det blir spennende å se hvordan regjeringen med utenriksministeren vil respondere. 

I en artikkel i tidsskriftet Internasjonal politikk presenterer forfatterne Thomas Boe Hornburg (gjesteforsker NUPI) og Ole Jacob Sending (Forskningssjef NUPI) tre mulige fremtidsbilder som viser hva som står på spill for Norge:

  1. Rask omstilling: Vi oppfyller Parisavtalens mål om maks 1,5 grader temperaturøkning.
  2. Sen omstilling: Vi opplever en temperaturøkning på 2 grader.
  3. Ingen omstilling: Temperaturen øker på sikt med mer enn 3–4 grader
Fremtidsbildene er i tråd med NOU 2018:17 Klimarisiko og norsk økonomi 

Kilde: NUPI
"Sannsynligheten synes langt større enn andre «worst-case» scenarier for Norge, som en militær konflikt med Russland. Basert på IPPCs kalkyler estimeres sjansene for en oppvarming på over seks grader i en ny studie til ca. 10 prosent (Wagner & Weitzman, 2015, s. 54). Klimarisikoutvalget konkluderer med at «katastrofale klimaendringer kan ikke utelukkes» (NOU 2018:17, s. 53). I et slikt fremtidsbilde er store deler av jorden ubeboelig. Mange av verdens største byer ligger under vann, hele land gjør det samme og omfanget av naturkatastrofer sender hundrevis av millioner av mennesker på flukt hvert år. Konsekvensene av slike katastrofale klimaendringer kan sammenliknes med effektene av krig. I et slikt perspektiv fremstår trusselen som drastisk undervurdert i sikkerhets- og utenrikspolitikken." (min utheving).

Utgangspunktet i Boe Horburg og Sendings artikkel er realpolitisk, ikke moralsk. De spør: 
  • Hvordan påvirkes norske interesser av klimapolitikk og klimaendringer? 
  • Hvordan fremmer vi norske interesser best i en verden hvor klimakrisen får stadig større konsekvenser for andre lands utenrikspolitikk? 

I en forkortet utgave av artikkelen på NUPI.no skriver forfatterne at norske interesser påvirkes av alle tre fremtidsbildene, at Norges handlingsrom uansett blir mindre. 
"Det er vanskelig å si akkurat hvordan klima skal påvirke utenrikspolitiske veivalg. Skal Norge samarbeide tettere med Kina, som har sterkere egeninteresser av å fase ut fossilt brensel, enn eksportlandet USA? Bør utviklingspolitikken legges om til å handle om klimavennlig vekst, snarere enn fattigdomsreduksjon og helse? Og ikke minst: Salg av gass til Europa vil forbli svært viktig for Norge. Samtidig er det ikke i Norges langsiktige interesse å bli en «klimasinke». Det vil bidra til klimaendringer som truer norske interesser, skader vårt omdømme og gjøre at vi går glipp av nye muligheter innen f.eks. vannkraft og flytende vindmøller på havet."
Artikkelen anbefales!  

Ingen kommentarer: